Kako se bogato udati?
foto: BigStock

Federacija BiH: Novim mirovinskim zakonom protiv fiktivnih brakova

Autor: • 15. 11. 2017. • Vijesti682 • Verzija za ispis Verzija za ispis

Federacija BiH novim zakonom pokušava stati na kraj sve većem broju lažnih brakova koji se sklapaju samo zbog nasljeđivanja mirovine. Novo zakonsko rješenje je prošlo Vladu FBiH, a trebao bi ga prihvatiti Parlament kako bi na snagu stupio s početkom iduće godine, piše Večernji.

Ako korisnik starosne ili invalidske mirovine zaključi brak s navršenih 65 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu osigurava se bračnom drugu pod uvjetom da je brak trajao najmanje tri godine, propisuje zakonodavac. Dakako, mirovina se može ostvariti i ako je brak trajao kraće od tri godine, no tada supružnici moraju imati zajedničko dijete.Udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je na dan smrti supruga navršila 50 godina života, ako je na dan smrti supruga bila potpuno nesposobna za privređivanje, odnosno ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruga ili ako je poslije smrti supruga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a ona obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci.

Udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu i kad je dijete osiguranika, odnosno korisnika mirovine, rođeno 300 dana nakon njegove smrti.

Udovac ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je na dan smrti supruge navršio 60 godina života, ako je na dan smrti supruge bio potpuno nesposoban za privređivanje, odnosno ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruge, ako je poslije smrti supruge ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a on obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci.

Ključne riječi Sve o temi: , ,


Imate komentar?

Dobronamjerni, argumentirani i pristojni komentari nas vesele. Ostale brišemo. To je naš doprinos higijeni javnog prostora i kulturi komuniciranja.

Povezane teme

Comments are closed.