Prati nas
Kredititi za stare? Kredititi za stare?

Aktivno starenje

Gerontologija – profesija budućnosti?

Osim temeljnih sadržaja kolegija o starosti i starenju, tu su i pedagoške i psihološke pretpostavke odgojnog, obrazovnog, socijalnog i kulturnog...

EPP