Prati nas

Vijesti

Lažni invalidi više ne moraju strahovati od revizija

Ukidaju se članci koji su omogućavali Zavodu da obavi kontrolu ako su se pojavile činjenice koje bi upućivale na to da je pravomoćno rješenje o radnoj nesposobnosti dobiveno manipulacijama, lažnom dokumentacijom ili korumpiranjem državnih službenika.

Objavljeno

|

Kako dobiti mirovinu?
foto: Pixabay

Od srpnja ove godine Zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) neće više moći u svakom trenutku provoditi kontrolu mirovina koje su stečene na temelju invalidnosti. Naime, Ustavni sud je ukinuo tri članka Zakona o mirovinskom osiguranju. Ti su članci omogućavali Zavodu da obavi kontrolu ako su se pojavile činjenice koje bi upućivale na to da je pravomoćno rješenje o radnoj nesposobnosti dobiveno manipulacijama, lažnom dokumentacijom ili korumpiranjem državnih službenika.

Što kažu oni koji su tražili ocjenu ustavnosti tih članaka?

Tvrde da da ti članci zakona dovode u pitanje ustavno načelo zaštite stečenih prava, kreiraju pravnu nesigurnost te da nisu u suglasnosti s Ustavom, a niti procesnim zakonima nije predviđeno da se pravomoćna odluka može poništiti ili ukinuti iz razloga koji su navedeni u spornim člancima.


Što kaže Ustavni sud?

Pravomoćni akti se mogu propitivati, ali sporno je što u navedenim člancima nije bio određen rok u kojem se to može učiniti. To narušava samu srž načela pravomoćnosti.

Što se sada može učiniti?

Revizije spornih slučajeva nema, no moći se provoditi kazneni postupci u slučajevima kada postoji sumnja da je netko otišao u mirovinu na temelju lažne dokumentacije ili kakvim drugim kriminalnim činom. Moći će se i dalje goniti oni koju su izdali lažne dokumente. Dakle, HZMO će morati pronaći drugi i teži put. Tijela koja budu obavljala kazneni progon, ostat će bez vrijednih informacija koje bi im mogla dati HZMO-va revizija.

Koji su članci ukinuti?

Članak 103.

(1) Središnja ustrojstvena jedinica Zavoda po službenoj dužnosti provodi nadzor i kontrolu postupanja ili rješavanja u upravnim stvarima u kojima je doneseno rješenje protiv kojeg se ne može podnijeti žalba, odnosno protiv kojega se ne može podnijeti žalba niti pokrenuti upravni spor.

(2) Središnja ustrojstvena jedinica Zavoda u postupku nadzora i kontrole iz stavka 1. ovoga članka provodi provjeru svih činjenica koje utječu na ostvarivanje, korištenje, gubitak i ponovno određivanje prava na mirovinsko osiguranje i iz mirovinskog osiguranja.

Članak 126.a 

(1) U postupku nadzora i kontrole ministarstvo nadležno za mirovinski sustav može obavljati kontrolni pregled po službenoj dužnosti za prava utvrđena na temelju smanjene radne sposobnosti ili djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili opće nesposobnosti za rad članova obitelji tijekom korištenja tih prava, a o tome donosi nalaz i mišljenje.

(2) Na temelju nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka nadležna područna ustrojstvena jedinica Zavoda donosi rješenje.

(3) Kada se u postupku kontrole i nadzora iz stavka 1. ovoga članka u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav obavlja kontrolni pregled po službenoj dužnosti, za prava utvrđena na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika tijekom korištenja tih prava, nalaz i mišljenje donosi vještak – revizor, odnosno vijeće vještaka – revizora, a na osnovu toga rješenje donosi područna ustrojstvena jedinica Zavoda koja je donijela pravomoćno rješenje kojim je meritorno odlučeno o pravu na mirovinu, odnosno naknadu zbog tjelesnog oštećenja.

(4) Ako je na rješenje Zavoda iz stavka 3. ovoga članka podnesena žalba, nalaz i mišljenje u povodu žalbe donosi vijeće vještaka – revizora, a rješenje na osnovi tog nalaza i mišljenja donosi središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.

(5) Vijeće vještaka – revizora u povodu žalbe razmatra razloge i nove činjenice istaknute u žalbi, utvrđuje postoje li razlozi za promjenu nalaza i mišljenja vještaka – revizora, odnosno vijeća vještaka – revizora, je li potrebna dopuna medicinske obrade i pregled ili neposredni pregled osiguranika, te na osnovi tako provedenog postupka vijeće vještaka – revizora donosi nalaz i mišljenje.

(6) Ako se korisnik prava iz neopravdanog razloga ne odazove na kontrolni pregled iz stavka 1. ovoga članka Zavod će obustaviti isplatu mirovine, odnosno novčanog primanja u skladu s člankom 126. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 129.

(5) Nalaz i mišljenje donesen u postupku nadzora i kontrole iz članka 126.a ovoga Zakona prije donošenja rješenja, neovisno o donesenoj ocjeni podliježe reviziji koja se obavlja u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav. Reviziju ne mogu obavljati vještaci odnosno vijeće vještaka – revizora koji su donijeli taj nalaz i mišljenje (prestaje važiti 15.07. 2018.).

.

Život počinje s 50!

Mi smo medij zajednice. Razbijamo predrasude o starenju i starosti – živimo. Pratimo teme zdravlja, zdravstvene, obiteljske i mirovinske politike, politike, kulture, zabave, znanosti i životnog stila. Želimo vas ohrabriti, povezati i inspirirati kako biste zdravije i aktivnije uživali u životu. Poštujemo različitosti, promoviramo toleranciju i potičemo argumentiranu raspravu. Naš moto je: Živite brzo, umrite stari. Jako stari.

EPP