Prati nas

Vijesti

Status udovice ostaje: Imaju istu adresu i dijete, ali ne i izvanbračnu zajednicu

Osim iste adrese, u dokaznom postupku koji se vodio na Općinskom sudu u Zadru sutkinja nije uvažila postojanje ostalih dokaza, pa tako ni svjedočenje sina udovice, koji je na sudu ispričao kako su majka i njezin partner kupili neki teren, a onda i audi na majčino ime, ali s oznakom registracije po inicijalima njezina novog partnera.

Moje Vrijeme

Objavljeno

|

foto: Pixabay

Zajednička adresa, njezin audi s njegovim inicijalima na registracijskim tablicama, nedavne romantične fotografije s ljetovanja i skijanja na Facebooku, te zajednička kći. Ništa od toga nije bilo dovoljno da zadarsko tužiteljstvo dokaže kako supruga poginulog branitelja već 18 godina živi u izvanbračnoj vezi s novim muškarcem, a prima mirovinu pokojnog supruga, piše Slobodna Dalmacija.

Iako je njihov dugogodišnji zajednički život potvrdio i sin kojeg je dobila u braku s pokojnim suprugom, Općinski sud u Zadru je ovih dana u nepravomoćnoj presudi riješio da udovica i, također branitelj, ne žive u izvanbračnoj zajednici, iako je on i dalje prijavljen na njezinoj adresi. Sutkinja je, naime, poklonila vjeru trojici svjedoka koji su negirali izvanbračnu zajednicu, kao i iskazu tuženog para.


Osim iste adrese, u dokaznom postupku koji se vodio na Općinskom sudu u Zadru sutkinja nije uvažila postojanje ostalih dokaza, pa tako ni svjedočenje sina udovice, koji je na sudu ispričao kako su majka i njezin partner kupili neki teren, a onda i audi na majčino ime, ali s oznakom registracije po inicijalima njezina novog partnera.

„Kad smo se uselili u stan koji smo dobili 1994. godine na račun očeve smrti, on se istog dana uselio s nama. On i majka su zajedno uređivali stan, a alimentacija za sestru nije se nikada donosila jer su cijelo vrijeme živjeli zajedno”, kazao je sin za kojeg sutkinja smatra da ima poremećeni odnos s majkom.

Tužbu protiv udovice i njezina partnera podnijelo je Općinsko državno odvjetništvo u Zadru radi utvrđenja izvanbračne zajednice koja, kako su naveli u tužbi, između njih traje od 1995. godine.

Iako je Općinski sud u Zadru 2015. utvrdio kako između njih postoji izvanbračna zajednica koja traje od 17. listopada 1999., Županijski sud u Zadru je 2016. ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje, napisala je Slobodna Dalmacija.

Udovice branitelja više ne moraju strepiti

Prema propisima koji su važili do prosinca 2012., udovice koje su sklopile novu bračnu zajednicu gubile su sva prava iz Zakona o braniteljima. Međutim, onda su donesene izmjene Zakona o pravima hrvatskih branitelja kojima je resorni ministar Predrag Matić osigurao udovicama da ne ostaju bez prava ako se udaju. Ta je odredba prenesena i u novi zakon kojega je izradilo ministarstvo Tome Medveda.

Time je želio, objasnio je Matić, omogućiti da udovice koje imaju novu vezu to više ne moraju skrivati niti strepiti da će ih netko prijaviti.

Članak 178.

(1) Bračni ili izvanbračni drug smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata stupanjem u brak ili izvanbračnu zajednicu ne gubi prava iz ovoga Zakona koja su ostvarena priznavanjem statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)

Gube li takozvane obične udovice i udovci obiteljsku mirovinu po udaji ili ženidbi?

Sklapanjem braka, odnosno izvanbračne zajednice, životnog partnerstva ili neformalnog životnog partnerstva pravo na obiteljsku mirovinu gube: udovica, udovac, izvanbračni drug, životni partner, neformalni životni partner mlađi od 50 godina, osim ako to pravo imaju zbog potpunog gubitka radne sposobnosti.  (HZMO)

 

.

Vijesti

Stiže nacionalna ‘mirovina’ od 800 kuna. Kako se prijaviti za nju?

Procjenjuje se da će u prvoj godini primjene Zakona biti oko 19.700 korisnika, a očekuje se postupni rast novih korisnika u narednim godinama. U 2022. godini proci­jenjeno je da bi bilo oko 21.500 korisnika.

Moje Vrijeme

Objavljeno

|

Autor

Kako do novca iz drugog stupa?

Pripreme za provedbu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe teku prema utvrđenom planu.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje intenzivno radi na razvoju infor­macijskog sustava za podršku provedbi Zakona (zaprimanje zahtjeva, evidencija korisnika nacionalne naknade, donošenje rješenja, evidencija isplate nacionalne naknade), potvrdila je za Glas umirovljenika Melita Čičak, pomoćnica ministra mirovinskog sustava. Razgovor prenosimo u cijelosti.


Koje su najnovije procjene, ima li promjena u oče­kivanom broju osoba koje će primati nacionalnu naknadu?

Kod uvođenja novog instituta teško je izraditi precizne pro­jekcije o potencijalnom broju korisnika nacionalne naknade za starije osobe. Stručnjaci koji izrađuju i aktivno sudjeluju u pripremi statističkih podatka na razini Europske unije, izradili su projekcije o potencijalnom broju korisnika nacionalne naknade za starije osobe. Procjenjuje se da će u prvoj godini primjene Zakona biti oko 19.700 korisnika, a očekuje se postupni rast novih korisnika u narednim godinama. U 2022. godini proci­jenjeno je da bi bilo oko 21.500 korisnika.

Koliko će isplate nacionalne naknade koštati u prvoj godini primjene, a koliko kasnije?

Na osnovu procijenjenog broja korisnika nacionalne naknade za starije osobe predviđena sredstva u prvoj godini primje­ne Zakona, odnosno u 2021. godini iznose oko 132 milijuna kuna, a financirat će se iz općih prihoda državnog proračuna. S obzirom na to da se u narednim godinama očekuje porast broja korisnika, kao i povećanje naknade indeksacijom, bit će potrebno osigurati i veća sredstva za isplatu nacionalne naknade. Procijenjeno je da će za isplatu nacionalne naknade u 2022. godini biti potrebno osigurati oko 182 milijuna kuna, a porastom broja korisnika očekuje se i porast troškova i u narednim godinama.

Iako se očekivalo da će nacionalna naknada pogodo­vati siromašnim ženama, to je donekle upitno s obzirom da nije riječ o individualnom pravu, nego se računa obi­teljski cenzus. Konkretno, što ako obitelj ima dva člana, a mirovina muškog partnera je 1.200 kuna, da li onda žena ima pravo na nacionalnu naknadu, iako nema nikakvih prihoda? A što ako mirovina partnera prelazi 1.600 kuna?

Novim institutom nacionalne naknade za starije osobe, sukladno gospodarskim mogućnostima, osigurat će se ostva­rivanje prihoda osobama koje nisu ostvarile prihod od rada, odnosno za osobe koje nemaju nikakav prihod ili imaju ne­dovoljan prihod u starosti, neovisno o njihovom spolu. Pri procjeni prihoda potencijalnih korisnika uzet će se u obzir dohodovni, odnosno prihodovni cenzus, ali da se pri tome ne smiju zanemariti i prihodi članova kućanstva.

Ukupni prihod kućanstva najbolji je pokazatelj financijske situacije u kojoj se nalazi starija osoba. Vlasništvo nekretnine ili druge imovine nije odlučujući faktor za ostvarivanje ovog novog prava kojem je svrha poboljšanje kvalitete života starijih osoba koje tijekom radnog vijeka zbog objektivnih ili subjek­tivnih okolnosti nisu uspjele osigurati prihod za starost. Pravo na nacionalnu naknadu imat će svi oni koji uz ispunjenje općih uvjeta godina starosti i prebivališta nemaju prihod veći od utvrđenog iznosa nacionalne naknade, odnosno 800 kuna po članu kućanstva.

Ako kućanstvo ima dva člana od kojih samo jedan koristi mirovinu u iznosu od 1.200,00 kn, drugi član moći će ostvariti pravo na nacionalnu naknadu u punom iznosu, s obzirom na to da su im ukupni prihodi kućanstva manji od 800 kuna po članu. Ali, u slučaju kad bi taj član imao mirovinu veću od 1.600 kuna, drugi član ne bi ostvario pravo na nacionalnu naknadu.

Kako će se tehnički provoditi isplata nacionalne na­knade? Kako će izgledati sustav prijavljivanja, koje dokaze će starije osobe morati priložiti da bi ostvarile to pravo i kad se planira uvesti rok za prijave s obzirom da je ostalo malo više od četiri mjeseca do početka isplate?

Isplata nacionalne naknade provodit će se na jednaki način kao i mirovinska primanja i to neposredno korisniku ili putem opunomoćenika kojeg korisnik odredi na temelju posebne pu­nomoći. Pravo je moguće ostvariti najranije od dana stupanja na snagu Zakona, tj. od 1. siječnja 2021. Nacionalna naknada za starije osobe utvrđuje se u mjesečnim svotama i isplaćuje u Republici Hrvatskoj u tekućem mjesecu za protekli mjesec, što znači da će prva isplata nacionalne naknade za starije osobe biti u veljači 2021. za mjesec siječanj.

Imajući u vidu epidemiološku si­tuaciju i činjenicu da se očekuje veći broj zahtjeva, Zavod će nastojati osi­gurati preduvjete da se zahtjevi mogu podnijeti ne samo nakon 1. siječnja 2021., nego i tijekom mjeseca prosinca ove godine, neposredno u najbližu područnu službu odnosno područni ured Zavoda ili poslati poštom pre­poručeno, kao što se mogu mjesec dana ranije prije ispunjenja uvjeta za stjecanje prava podnijeti i zahtjevi za mirovinu.

Tiskanica zahtjeva koncipirana je tako da uz osnovne informacije o podnositelju zahtjeva i njegovom kućanstvu sadržava i izjave koje su sastavni dio zahtjeva, a u pojedinom slučaju su potrebne za odlučivanje o pravu. Na taj način će podnositelj popunjavanjem zahtjeva dati osnovne informacije o sebi i članovima kućan­stva, primjerice podatke o tome koju vrstu prihoda ostvaruje, je li primatelj dosmrtnog ili doživotnog uzdržavanja i je li korisnik zajamčene minimalne naknade iz sustava socijalne skrbi te odgovoriti na druga pitanja o kojima ovisi ostvarivanje prava, jer se takve stvari isključuju.

Zahtjevu će biti potrebno priložiti samo dokaze koje Zavod neće moći pribaviti službenim putem (na primjer ako je osoba primatelj doživotnog/ dosmrtnog uzdržavanja, treba priložiti presliku ugovora). Tiskanica zahtjeva bit će dostupna na internetskoj stra­nici Zavoda, a moći će se nabaviti i u Narodnim novinama.

Možete li pojasniti kakav će biti sustav indeksacije nacionalne naknade i hoće li doista pratiti rast troškova života?

Nacionalna naknada usklađivat će se svake kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2022., prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena, a odluku će donositi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovin­sko osiguranje. S obzirom da indeks potrošačkih cijena služi kao pokazatelj stope inflacije, smatramo ovo rješe­nje usklađivanja nacionalne naknade odgovarajućim jer će osigurati rast nacionalne naknade.

Nastavi čitati

Život počinje s 50!

Mi smo medij zajednice. Razbijamo predrasude o starenju i starosti – živimo. Pratimo teme zdravlja, zdravstvene, obiteljske i mirovinske politike, politike, kulture, zabave, znanosti i životnog stila. Želimo vas ohrabriti, povezati i inspirirati kako biste zdravije i aktivnije uživali u životu. Poštujemo različitosti, promoviramo toleranciju i potičemo argumentiranu raspravu. Naš moto je: Živite brzo, umrite stari. Jako stari.

EPP