Prati nas

Vijesti

Britanski domovi su pakao za starije, nema kupanja, nema čistog rublja…

Iako se kaže da se snaga nekog društva mjeri time kako se brine za svoje najslabije članove, čini se da u praksi baš i nije tako. Naime, Velika Britanija, bogata i moćna zemlja, potpuno je podbacila kad je u pitanju briga za starije i nemoćne. To se može iščitati iz najnovijih istraživanja provedenih u tamošnjim domovima za starije.

Silvija Novak

Objavljeno

|

kakvo je stanje u domovima
foto: Pixabay

Nakon najnovijeg izvještaja o stanju u britanskim domovima za starije i nemoćne, na vidjelo je izašlo u kakvim groznim uvjetima žive štićenici nekih od njih, piše Independent. Naime, osoblje domova znalo je uskraćivati hranu korisnicima ili ih mjesecima ostavljati neokupanima. U otvorenom pismu koje je više od 80 humanitarnih organizacija poslalo britanskom ministru zdravstva, Jeremyju Huntu, traži se njegovo hitno djelovanje i revizija poslovanja domova za starije. Otkriveno je također i da je svakom petom korisniku doma uskraćena hrana, a svakom četvrtom osnovna njega poput kupanja, pomoći oko odlaska na toalet ili promjene odjeće.

U ispitivanju koje je provela organizacija Care Support Alliance (CSA) sudjelovalo je više od 4000 ljudi koji svi imaju neko iskustvo života u domovima za starije. Ustanovljeno je i da je četvrtina ispitanih trebala bolnički tretman, dok ga je doista primila samo osmina. 16 posto ispitanih kazalo je da im je uskraćena potrebna njega, dok je čak 40 posto reklo da su se često osjećali usamljenima i izoliranima.


Njegovatelji su pali s Marsa

Jedan korisnik doma otkrio je da ga nisu okupali više od dva mjeseca te da istu pidžamu nosi od početka godine.”Mjesecima se nisam okupao. Pod moje sobe su usisali samo jednom u tri godine. Plahte mijenjaju otprilike jednom u šest mjeseci. Njegovatelji jednostavno nemaju vremena za nas, za čišćenje, kupanje…” Drugi korisnik je rekao kako osjeća da je svojoj obitelji postavo veliki teret.

S druge strane, njegovatelji također obuhvaćeni ispitivanjem ponudili su prilično nevjerojatno objašnjenje. Oni su, naime, kazali kako dugo vremena uopće nisu bili svjesni da je njihov zadatak brinuti o korisnicima doma. ‘Dobiti od socijalne službe nekakve informacije o tome što bi trebali raditi, ravno je zgoditku na lutriji’, glasio je jedan odgovor.

Brojne organizacije sad apeliraju na nadležno ministarstvo i ostale službe da se hitno pozabave ovim problemom te da “poprave pokvareni sistem”. “Izvan je svake sumnje da sistem brige za starije uopće ne radi kako spada te da ne ispunjava svoju namjenu. Danas se više od milijun starijih i nemoćnih svakodnevno muči da dobiju osnovnu njegu i podršku koju trebaju i na koju imaju pravo”, stoji, između ostalog, u otvorenom pismu upućenom ministru.

Sustavu nedostaje 2,5 milijardi funti

Obitelji i prijatelji starijih i nemoćnih pritisnuti su do krajnjih granica u nastojanju da svojim najmilijima osiguraju kakvu-takvu skrb, dok istovremeno odgovorne službe to ne čine. Kako bi stvari krenule nabolje, organizacije okupljene oko ove inicijative traže više financijskih sredstava za dugoročno rješenje problema u sektoru socijalne skrbi u koje nedostaje čak 2,5 milijardi funti.

I izvještaj Odbora za javne financije (Commons Public Accounts Committee – PAC) pruža vrlo malo dokaza da je skrb za korisnike u domovima za starije i nemoćne adekvatna. Caroline Abrahams, ravnateljica organizacije Age UK i Saveza za njegu i podršku (Care and Support Alliance) kaže kako su tisuće ljudi iz ovog izvještaja živi dokaz da je sisten skrbi za starije pokvaren i neučinkovit.

“Posebno je teško čuti svjedočanstva ljudi koji nisu dobili nužnu pomoć i njegu, iako su njihove potrebe ostale iste ili se čak povećale. Istina je da smanjenje financijskih sredstava za tu namjenu zapravo ne štedi državi novac, već te troškove na kraju plaća zdravstveni sistem jer ljudi zbog neadekvatne njege češće obolijevaju i prisiljeni su tražiti liječničku pomoć.” Ravnatelj Nacionalnog društva za autizam, Mark Lever, kaže kako je ovaj problem vrlo raširen diljem zemlje te da su obitelji na koncu te koje plaćaju najvišu cijenu. Vlada se još nije očitovala o ovoj temi.

.

Vijesti

Stiže nacionalna ‘mirovina’ od 800 kuna. Kako se prijaviti za nju?

Procjenjuje se da će u prvoj godini primjene Zakona biti oko 19.700 korisnika, a očekuje se postupni rast novih korisnika u narednim godinama. U 2022. godini proci­jenjeno je da bi bilo oko 21.500 korisnika.

Moje Vrijeme

Objavljeno

|

Autor

Kako do novca iz drugog stupa?

Pripreme za provedbu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe teku prema utvrđenom planu.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje intenzivno radi na razvoju infor­macijskog sustava za podršku provedbi Zakona (zaprimanje zahtjeva, evidencija korisnika nacionalne naknade, donošenje rješenja, evidencija isplate nacionalne naknade), potvrdila je za Glas umirovljenika Melita Čičak, pomoćnica ministra mirovinskog sustava. Razgovor prenosimo u cijelosti.


Koje su najnovije procjene, ima li promjena u oče­kivanom broju osoba koje će primati nacionalnu naknadu?

Kod uvođenja novog instituta teško je izraditi precizne pro­jekcije o potencijalnom broju korisnika nacionalne naknade za starije osobe. Stručnjaci koji izrađuju i aktivno sudjeluju u pripremi statističkih podatka na razini Europske unije, izradili su projekcije o potencijalnom broju korisnika nacionalne naknade za starije osobe. Procjenjuje se da će u prvoj godini primjene Zakona biti oko 19.700 korisnika, a očekuje se postupni rast novih korisnika u narednim godinama. U 2022. godini proci­jenjeno je da bi bilo oko 21.500 korisnika.

Koliko će isplate nacionalne naknade koštati u prvoj godini primjene, a koliko kasnije?

Na osnovu procijenjenog broja korisnika nacionalne naknade za starije osobe predviđena sredstva u prvoj godini primje­ne Zakona, odnosno u 2021. godini iznose oko 132 milijuna kuna, a financirat će se iz općih prihoda državnog proračuna. S obzirom na to da se u narednim godinama očekuje porast broja korisnika, kao i povećanje naknade indeksacijom, bit će potrebno osigurati i veća sredstva za isplatu nacionalne naknade. Procijenjeno je da će za isplatu nacionalne naknade u 2022. godini biti potrebno osigurati oko 182 milijuna kuna, a porastom broja korisnika očekuje se i porast troškova i u narednim godinama.

Iako se očekivalo da će nacionalna naknada pogodo­vati siromašnim ženama, to je donekle upitno s obzirom da nije riječ o individualnom pravu, nego se računa obi­teljski cenzus. Konkretno, što ako obitelj ima dva člana, a mirovina muškog partnera je 1.200 kuna, da li onda žena ima pravo na nacionalnu naknadu, iako nema nikakvih prihoda? A što ako mirovina partnera prelazi 1.600 kuna?

Novim institutom nacionalne naknade za starije osobe, sukladno gospodarskim mogućnostima, osigurat će se ostva­rivanje prihoda osobama koje nisu ostvarile prihod od rada, odnosno za osobe koje nemaju nikakav prihod ili imaju ne­dovoljan prihod u starosti, neovisno o njihovom spolu. Pri procjeni prihoda potencijalnih korisnika uzet će se u obzir dohodovni, odnosno prihodovni cenzus, ali da se pri tome ne smiju zanemariti i prihodi članova kućanstva.

Ukupni prihod kućanstva najbolji je pokazatelj financijske situacije u kojoj se nalazi starija osoba. Vlasništvo nekretnine ili druge imovine nije odlučujući faktor za ostvarivanje ovog novog prava kojem je svrha poboljšanje kvalitete života starijih osoba koje tijekom radnog vijeka zbog objektivnih ili subjek­tivnih okolnosti nisu uspjele osigurati prihod za starost. Pravo na nacionalnu naknadu imat će svi oni koji uz ispunjenje općih uvjeta godina starosti i prebivališta nemaju prihod veći od utvrđenog iznosa nacionalne naknade, odnosno 800 kuna po članu kućanstva.

Ako kućanstvo ima dva člana od kojih samo jedan koristi mirovinu u iznosu od 1.200,00 kn, drugi član moći će ostvariti pravo na nacionalnu naknadu u punom iznosu, s obzirom na to da su im ukupni prihodi kućanstva manji od 800 kuna po članu. Ali, u slučaju kad bi taj član imao mirovinu veću od 1.600 kuna, drugi član ne bi ostvario pravo na nacionalnu naknadu.

Kako će se tehnički provoditi isplata nacionalne na­knade? Kako će izgledati sustav prijavljivanja, koje dokaze će starije osobe morati priložiti da bi ostvarile to pravo i kad se planira uvesti rok za prijave s obzirom da je ostalo malo više od četiri mjeseca do početka isplate?

Isplata nacionalne naknade provodit će se na jednaki način kao i mirovinska primanja i to neposredno korisniku ili putem opunomoćenika kojeg korisnik odredi na temelju posebne pu­nomoći. Pravo je moguće ostvariti najranije od dana stupanja na snagu Zakona, tj. od 1. siječnja 2021. Nacionalna naknada za starije osobe utvrđuje se u mjesečnim svotama i isplaćuje u Republici Hrvatskoj u tekućem mjesecu za protekli mjesec, što znači da će prva isplata nacionalne naknade za starije osobe biti u veljači 2021. za mjesec siječanj.

Imajući u vidu epidemiološku si­tuaciju i činjenicu da se očekuje veći broj zahtjeva, Zavod će nastojati osi­gurati preduvjete da se zahtjevi mogu podnijeti ne samo nakon 1. siječnja 2021., nego i tijekom mjeseca prosinca ove godine, neposredno u najbližu područnu službu odnosno područni ured Zavoda ili poslati poštom pre­poručeno, kao što se mogu mjesec dana ranije prije ispunjenja uvjeta za stjecanje prava podnijeti i zahtjevi za mirovinu.

Tiskanica zahtjeva koncipirana je tako da uz osnovne informacije o podnositelju zahtjeva i njegovom kućanstvu sadržava i izjave koje su sastavni dio zahtjeva, a u pojedinom slučaju su potrebne za odlučivanje o pravu. Na taj način će podnositelj popunjavanjem zahtjeva dati osnovne informacije o sebi i članovima kućan­stva, primjerice podatke o tome koju vrstu prihoda ostvaruje, je li primatelj dosmrtnog ili doživotnog uzdržavanja i je li korisnik zajamčene minimalne naknade iz sustava socijalne skrbi te odgovoriti na druga pitanja o kojima ovisi ostvarivanje prava, jer se takve stvari isključuju.

Zahtjevu će biti potrebno priložiti samo dokaze koje Zavod neće moći pribaviti službenim putem (na primjer ako je osoba primatelj doživotnog/ dosmrtnog uzdržavanja, treba priložiti presliku ugovora). Tiskanica zahtjeva bit će dostupna na internetskoj stra­nici Zavoda, a moći će se nabaviti i u Narodnim novinama.

Možete li pojasniti kakav će biti sustav indeksacije nacionalne naknade i hoće li doista pratiti rast troškova života?

Nacionalna naknada usklađivat će se svake kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2022., prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena, a odluku će donositi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovin­sko osiguranje. S obzirom da indeks potrošačkih cijena služi kao pokazatelj stope inflacije, smatramo ovo rješe­nje usklađivanja nacionalne naknade odgovarajućim jer će osigurati rast nacionalne naknade.

Nastavi čitati

Život počinje s 50!

Mi smo medij zajednice. Razbijamo predrasude o starenju i starosti – živimo. Pratimo teme zdravlja, zdravstvene, obiteljske i mirovinske politike, politike, kulture, zabave, znanosti i životnog stila. Želimo vas ohrabriti, povezati i inspirirati kako biste zdravije i aktivnije uživali u životu. Poštujemo različitosti, promoviramo toleranciju i potičemo argumentiranu raspravu. Naš moto je: Živite brzo, umrite stari. Jako stari.

EPP