Što se događa kad umremo
foto: BigStock

U ovom stoljeću prosječan ljudski vijek produžen je za 5 godina

Autor: • 20. 08. 2018. • Vijesti501 • Verzija za ispis Verzija za ispis

Mislite li da ljudi sve ranije i ranije umiru? Brojke govore drugačije. Samo u ovom stoljeću dakle, u 18 godina, prosječan životni vijek čovjeka porastao je za 5 godina. Dakle, riječ je o globalnom prosjeku.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, očekivana životna dob u svijetu dosegla je lani 71,4 godine. Najveći pomak se dogodio u Africi gdje se je život produžio sa 50,6 na 60 godina. Razloge valja potražiti u efikasnoj borbi protiv malarije, distribuciji lijekova za HIV pozitivne osobe i procjepljivanju djece.Ipak, ljudi u siromašnim državama i dalje umiru relativno rano u usporedbi s bogatima. Novorođenčad iz supsaharske Afrike živjet će manje od 60 godina, dok će u Europi proslaviti i osamdeseti rođendan. Najkraći životni vijek je u Sijera Leoneu. Očekivana životna dob ženama iz te zemlje iznosi 50,8 godina, a muškarcima 49,3 godine. Žene su najdugovječnije u Japanu, 86,8 godina, a muškarci u Švicarskoj, 81,3 godine.

Ključne riječi Sve o temi:


Imate komentar?

Dobronamjerni, argumentirani i pristojni komentari nas vesele. Ostale brišemo. To je naš doprinos higijeni javnog prostora i kulturi komuniciranja.

Povezane teme

Comments are closed.