Ljeto u Zagrebu
foto: Sandro Bura

Zagreb u EU projektu ‘Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare – HomeCare’

Autor: • 11. 09. 2018. • Vijesti341 • Verzija za ispis Verzija za ispis

U Mestnoj hiši u Ljubljani potpisan je Partnerski ugovor za EU projekt Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare – HomeCare. Ugovor je u ime Grada Zagreba potpisala zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević.

Vodeći partner u projektu je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, a osim Grada Zagreba Partnerski ugovor su potpisali i predstavnici ustanova: Centar za pomoč na domu Maribor, Mestna občina Ljubljana, Dom Zdravlja Čakovec te Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb.Namjera Projekta je pomoći starijim osobama u njihovim kućanstvima, omogućiti im ostanak u vlastitim domovima te postići viši stupanj njege u okviru izvaninstitucionalnih zdravstvenih usluga. Usluga koja će biti pružena korisnicima u okviru aktivnosti Zdravstvene ustanove za pružanje njege u kući, čiji je osnivač Grad Zagreb, ima za cilj unaprijediti kvalitetu života korisnika i umanjiti potrebu za hospitalizacijom.

Ključne riječi Sve o temi: ,


Imate komentar?

Dobronamjerni, argumentirani i pristojni komentari nas vesele. Ostale brišemo. To je naš doprinos higijeni javnog prostora i kulturi komuniciranja.

Povezane teme

Comments are closed.