Prati nas

Vijesti

Promjene

Najčešća pitanja o novom modelu obiteljskih mirovina i odgovori na njih

Mogu li korisnici obiteljske mirove koristiti svoju starosnu mirovinu i dio obiteljske, ako im se to isplati? Trebaju li podnijeti zahtjev i do kada? To su samo neka pitanja koja su postavili hrvatski umirovljenici.

Objavljeno

|

Zahtjev za obitelsku mirovinu
foto: Sandro Bura

S prvim danom iduće godine na snagu stupa novi model obiteljske mirovine koji će, uz povećanje mirovine, omogućiti zadržavanje vlastite mirovine uz primanje dijela mirovine preminulog partnera. Uz to, povećat će se i najniže mirovine. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje sastavio je popis najčešće postavljanih pitanja o novom modelu i, naravno, odgovore na njih. Prenosimo ih u cijelosti.

Pitanje: Koristim obiteljsku mirovinu nakon smrti supruga. Hoće li se sve obiteljske mirovine povećati 1. siječnja 2023. za 10 posto i moram li podnijeti zahtjev da bi ostvarila to povećanje?

Odgovor: Sve obiteljske mirovine ostvarene odnosno određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2023. povećat će se 10 posto (mirovinski faktor za jednog člana obitelji povećava se s 0,7 na 0,77, za dva člana s 0,8 na 0,88, za tri člana s 0,9 na 1,0 i za četiri i više članova obitelji s 1,0 na 1,1).
Da bi ostvarili to povećanje ne morate podnositi zahtjev.

Oglas

Pitanje: Korisnik sam najniže mirovine. Je li točno da će se sve najniže mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećati 1. posto 2023. za 3 posto i moram li podnijeti zahtjev da bi dobio to povećanje?

Odgovor: Svim korisnicima najniže mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećat će se najniža mirovina od 1. siječnja 2023. za 3 posto (povećana aktualna vrijednost mirovine 3 posto).
Da bi dobili to povećanje ne morate podnositi zahtjev.

Pitanje: Hoću li od 1. siječnja 2023. uz svoju starosnu/ prijevremenu starosnu /invalidsku mirovinu moći koristiti i dio obiteljske mirovine nakon smrti supruga?

Odgovor: Ako ste korisnica starosne/ prijevremene starosne /invalidske mirovine moći ćete uz mirovinu koju koristite od 1. siječnja 2023. koristiti i dio obiteljske mirovine nakon pokojnog supruga (bračnog/ izvanbračnog druga / razvedenog bračnog druga s dosuđenim pravom na uzdržavanje / životnog partnera / neformalnog životnog partnera) pod sljedećim uvjetima:

  • da ste jedini korisnik obiteljske mirovine (iznimka je samo ako je uz Vas pravo na obiteljsku mirovinu ostvario član obitelji kojemu je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti/ opća nesposobnost za rad ili dijete sa statusom osobe s invaliditetom)
  • da ste navršili 65 godina života
  • da Vam ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj ne prelazi limit od 6212,00 kuna (80 aktualnih vrijednosti mirovine, 80 x 77,65 kuna), odnosno 824,47 eura

Pitanje: Kako se određuje dio obiteljske mirovine?

Odgovor: Dio obiteljske mirovine određuje se u iznosu od 27 posto od pripadajuće svote obiteljske mirovine određene za jednog člana obitelji. Prvo se treba odrediti visina mirovine koju bi umrli primao da je živ, npr. 3.500,00 kuna, a zatim se od te mirovine izračunava obiteljska mirovina za jednog člana obitelji, 3500,00*77 posto, što iznosi 2.695 kuna, te se na kraju određuje 27 posto od izračunane obiteljske mirovine, 2.695,00*27 posto, što je u ovom primjeru 727,65 kuna mjesečno –  iznos dijela obiteljske mirovine koji će se u ovom konkretnom primjeru isplaćivati uz starosnu/ prijevremenu starosnu / invalidsku mirovinu koju korisnik koristi.

Pitanje: Što znači da starosna/prijevremena starosna ili invalidska mirovina i dio obiteljske mirovine ne smiju prijeći limit od 80 aktualnih vrijednosti mirovine?

Odgovor: Da bi se dio obiteljske mirovine isplaćivao, zbroj mirovine (starosne/prijevremene starosne ili invalidske mirovine) i dijela obiteljske mirovine ne smije prijeći 80 aktualnih vrijednosti mirovine – AVM-a (sadašnji AVM za jedan osobni bod je 77,65 kuna, a usklađuje se dva puta godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja svake godine), odnosno 6.212,00 kuna, koliko sada iznosi 80 AVM-a (80 x 77,65 kuna).

Primjerice, korisniku čija je visina starosne ili prijevremene starosne ili invalidske mirovine veća od 6.212,00 kuna mjesečno neće se isplaćivati dio obiteljske mirovine.

Korisnik koji koristi npr. starosnu mirovinu u visini 5.800,00 kuna mjesečno, a dio obiteljske mirovine bi prema izračunu iznosio npr. 600,00 kuna mjesečno, neće primati 6400,00 kuna, koliko iznosi zbroj 5.800,00 kuna i 600,00 kuna, nego ukupno 6.212,00 kuna mjesečno, dakle, i dalje 5.800,00 kuna starosne mirovine i uz to dio obiteljske mirovine u visini razlike od 5.800,00 kuna do 6.212,00 kuna, odnosno 412,00 kuna.

Pitanje: Koji je najniži iznos dijela obiteljske mirovine koji mogu primati?

Odgovor: Najniži iznos dijela obiteljske mirovine određuje se u visini tri aktualne vrijednosti mirovine (tj. 3 x 77,65 = 232,95 kuna), s tim da on ne može iznositi više od 50 posto pripadajuće obiteljske mirovine.
Dakle, ako obiteljska mirovina iznosi npr. 500,00 kuna (što je moguće ako je npr. riječ o razmjernom dijelu obiteljske mirovine ostvarene prema međunarodnom ugovoru), tada bi 27 posto od 500,00 kuna iznosilo 135,00 kuna mjesečno, no, s obzirom na minimalan iznos od 232,95 kuna, dio obiteljske mirovine u ovom primjeru neće se odrediti u visini od 135,00 kuna, nego u visini od 232,95 kuna mjesečno (što ne prelazi 50 posto pripadajuće obiteljske mirovine – 50 posto od 500,00 kuna = 250,00 kuna).

Pitanje: Suprug mi je umro prije 20 godina i tadašnja njegova mirovina iznosila je 2.100,00 kuna. Hoće li se dio obiteljske mirovine sada odrediti od te njegove mirovine koju je primao u trenutku smrti?

Odgovor: Ne, dio obiteljske mirovine neće se odrediti od suprugove mirovine koju je primao u trenutku smrti. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje povećat će njegovu mirovinu sa svim postotcima usklađivanja od datuma smrti do 1. siječnja 2023. (odnosno do dana početka isplate dijela obiteljske mirovine) i dio obiteljske mirovine bit će određen od tako usklađene mirovine.

Pitanje: Korisnica sam hrvatske mirovine, ali uz hrvatsku mirovinu koristim i mirovinu iz inozemstva. Hoće li se pri određivanju dijela obiteljske mirovine računati i mirovina iz inozemstva?

Odgovor: Ne, pri određivanju dijela obiteljske mirovine neće se računati mirovina koju koristite iz inozemstva.

Korisniku starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine kojemu se uz mirovinu ostvarenu iz Republike Hrvatske isplaćuje i mirovina iz inozemstva, visina inozemne mirovine neće se uzimati u obzir pri određivanju pripadajućeg iznosa dijela obiteljske mirovine.

Pitanje: Moram li podnijeti zahtjev ako želim da mi se isplaćuje dio obiteljske mirovine?

Odgovor: Da, pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine ostvaruje se isključivo na temelju zahtjeva korisnika mirovine.

Pitanje: Koristim obiteljsku mirovinu nakon smrti supruga. Ostvarila sam pravo i na svoju starosnu mirovinu, ali je ne koristim. Mogu li prema novim izmjenama od 1. siječnja primati dio obiteljske mirovine?

Odgovor: Možete, ako imate 65 godina života i jedini ste korisnik obiteljske mirovine (uz jednu iznimku – ako obiteljsku mirovinu uz Vas koristi član obitelji kojemu je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti/ opća nesposobnost za rad ili dijete sa statusom osobe s invaliditetom) te ako ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj ne prelazi limit od 6.212,00 kuna/824,47 eura (80 aktualnih vrijednosti mirovine, 80 x 77,65 kuna).

No, kako je preduvjet za isplatu dijela obiteljske mirovine korištenje starosne/ prijevremene starosne /invalidske mirovine, bit će Vam obustavljena isplata obiteljske mirovine i aktivirana isplata starosne mirovine, uz koju ćete primati i dio obiteljske mirovine, naravno, uz uvjet da Vam je to povoljnije od mirovine koju sada koristite.

Nakon 1. siječnja 2023. podnesite zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine. Popunjenu i potpisanu tiskanicu zahtjeva (moći ćete je preuzeti s web-stranice HZMO-a ili kupiti u trgovinama Narodnih novina) pošaljite poštom ili predajte prema mjestu prebivališta u područnoj službi/uredu/ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno poslovnici Hrvatske pošte, u Mirovinskim informativnim centrima ili online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani.

Budući da Vam je već od ranije priznato i pravo na obiteljsku mirovinu i pravo na starosnu/prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu, uz zahtjev ne trebate priložiti druge dokumente.

Na temelju podnesenog zahtjeva Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izračunat će i isplaćivati od 1. siječnja 2023. ono što je za Vas povoljnije: ili dio obiteljske mirovine uz starosnu mirovinu ili i nadalje obiteljsku mirovinu.

Ako zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine uz starosnu mirovinu podnesete u 2023. godini, početak isplate dijela obiteljske mirovine je od 1. siječnja 2023. (sa svim eventualnim mjesečnim zaostacima, ovisno o datumu zaprimanja zahtjeva).

Pitanje: Koristim prijevremenu starosnu mirovinu, a suprug je bio korisnik invalidske mirovine. Nisam podnosila zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu jer je moja povoljnija. Mogu li prema izmjenama od 1.siječnja 2023. ostvariti dio obiteljske mirovine?

Odgovor: Možete, ako Vam ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj ne prelazi limit od 6.212,00 kuna (80 aktualnih vrijednosti mirovine, 80 x 77,65 kuna) i ako Vam bude priznato pravo na obiteljsku mirovinu, i to kao jedinom korisniku obiteljske mirovine (iznimka je samo ako je uz Vas pravo na obiteljsku mirovinu ostvario član obitelji kojemu je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti / opća nesposobnost za rad, odnosno dijete sa statusom osobe s invaliditetom).
Stoga podnesite zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti supruga – korisnika mirovine.

Popunjenu i potpisanu tiskanicu zahtjeva za obiteljsku mirovinu (možete je preuzeti s web-stranice HZMO-a ili kupiti u trgovinama Narodnih novina) pošaljite poštom ili predajte prema mjestu prebivališta u područnoj službi/uredu/ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno u poslovnici Hrvatske pošte. Zahtjev možete poslati i putem sustava e-Građani (e-Usluge HZMO, e-zahtjev za mirovinu).

Uz tiskanicu zahtjeva za obiteljsku mirovinu obvezno popunite i tiskanicu zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine.

Nakon provedenog upravnog postupka Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) priznat će Vam (ako ispunjavate zakonske uvjete) pravo na obiteljsku mirovinu i odrediti njenu visinu. To je preduvjet da bi HZMO mogao izračunati i isplaćivati Vam od 1. siječnja 2023. dio obiteljske mirovine.

Da bi Vam se isplaćivao dio obiteljske mirovine uz prijevremenu starosnu mirovinu najranije od 1. siječnja 2023., zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu morate podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2023.! U suprotnom, isplatu dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu moći ćete ostvariti od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za 6 mjeseci unatrag.

Pitanje: Koristim starosnu mirovinu. Umrla supruga radila je u Hrvatskoj, ali nije bila korisnica mirovine. Mogu li prema izmjenama od 1. siječanj 2023. ostvariti dio obiteljske mirovine i koristiti ga uz svoju starosnu mirovinu?

Odgovor: S obzirom na to da imate navršenih više od 65 godina života, dio obiteljske mirovine moći ćete koristiti ako Vam ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj ne prelazi limit od 6.212,00 kuna (80 aktualnih vrijednosti mirovine, 80 x 77,65 kuna), ali Vam uz to mora biti priznato pravo na obiteljsku mirovinu, i to kao jedinom korisniku obiteljske mirovine (iznimka je samo ako je uz Vas pravo na obiteljsku mirovinu ostvario član obitelji kojemu je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti / opća nesposobnost za rad ili dijete sa statusom osobe s invaliditetom).

Najprije morate podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti supruge, osiguranika. Popunjenu i potpisanu tiskanicu zahtjeva za obiteljsku mirovinu (možete je preuzeti s web-stranice HZMO-a ili kupiti u trgovinama Narodnih novina) pošaljite poštom ili predajte prema mjestu prebivališta u područnoj službi/uredu/ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno poslovnici Hrvatske pošte. Zahtjev možete poslati i putem sustava e-Građani (e-Usluge HZMO, e-zahtjev za mirovinu).

Uz zahtjev priložite potrebne dokumente/dokaze navedene na zadnjoj stranici tiskanice zahtjeva.
Uz tiskanicu zahtjeva za obiteljsku mirovinu obvezno popunite i tiskanicu zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine.

Nakon provedenog upravnog postupka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) priznat će Vam (ako ispunjavate zakonske uvjete) pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti supruge – osiguranika i odrediti visinu mirovine. To je preduvjet da bi Vam HZMO mogao izračunati i isplaćivati od 1. siječnja 2023. dio obiteljske mirovine uz Vašu starosnu mirovinu.

Da bi Vam se isplaćivao dio obiteljske mirovine uz starosnu mirovinu najranije od 1. siječnja 2023., zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu morate podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2023.! U suprotnom, isplatu dijela obiteljske mirovine uz starosnu mirovinu moći ćete ostvariti od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za 6 mjeseci unatrag.

Pitanje: Hoće li korisnici mirovine koji primaju mirovinu putem pošte morati za isplatu dijela obiteljske mirovine otvoriti tekući račun u banci?

Odgovor: Na isti način na koji korisnici primaju starosnu, prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu isplaćivat će se i dio obiteljske mirovine. Dakle, korisnicima koji primaju mirovinu putem pošte na isti način će se isplaćivati i dio obiteljske mirovine.

Pitanje: Korisnica sam obiteljske mirovine nakon smrti supruga prema ZOMO, a nemam staža u Hrvatskoj. Što će se od 1. siječnja 2023. dogoditi s mirovinom koju koristim? Imam li pravo na dio obiteljske mirovine?

Odgovor: Od 1. siječnja 2023. Vaša obiteljska mirovina priznata odnosno određena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećat će se 10 posto.

Dio obiteljske mirovine ne može Vam se isplaćivati jer ste već korisnik obiteljske mirovine, a budući da u Hrvatskoj nemate mirovinskog staža, ne možete ostvariti ni pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu u Hrvatskoj.

Naime, samo korisnici starosne ili prijevremene starosne ili invalidske mirovine mogu birati što im je povoljnije: koristiti dio obiteljske mirovine nakon smrti supruge/supruga uz starosnu/ prijevremenu starosnu / invalidsku mirovinu ili nastaviti koristiti obiteljsku mirovinu.

Pitanje: Koji je rok za predaju zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine?

Odgovor: Korisniku mirovine kojemu je priznato pravo i na obiteljsku mirovinu, a zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine podnese najkasnije do 31. prosinca 2023., isplata dijela obiteljske mirovine pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za 12 mjeseci unatrag, a najranije od 1. siječnja 2023.

Korisniku mirovine (starosne, prijevremene starosne, invalidske mirovine) kojemu nije priznato pravo na obiteljsku mirovinu ima pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava i ne prije 1. siječnja 2023.

Korisnik obiteljske mirovine kojemu nije priznato pravo na starosnu/prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu ima pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava i ne prije 1. siječnja 2023.

Oglas
.

Život počinje s 50!

Mi smo medij zajednice. Razbijamo predrasude o starenju i starosti – živimo. Pratimo teme zdravlja, zdravstvene, obiteljske i mirovinske politike, politike, kulture, zabave, znanosti i životnog stila. Želimo vas ohrabriti, povezati i inspirirati kako biste zdravije i aktivnije uživali u životu. Poštujemo različitosti, promoviramo toleranciju i potičemo argumentiranu raspravu. Naš moto je: Živite brzo, umrite stari. Jako stari.