Prati nas

Vijesti

Strogi propisi

Razmišljate li o obiteljskoj mirovini? Pogledajte uvjete

Udovci, izvanbračni drugovi, formalni i neformalni životni partneri imaju pravo na obiteljsku mirovinu, ali i neki drugi članovi obitelji koje je osiguranih uzdržavao.

Objavljeno

|

Kada mogu ići u obiteljsku mirovinu?
ilustracija: mj/mojevrijeme

Obiteljsku mirovinu, kao što je ime kaže, uživaju članovi obitelji umrlog osiguranika. Najčešće su to udovice i udovci, životni partneri, izvanbračni drugovi i neformalni životni partneri. No krug primatelja je puno širi.

Da bi se realizirala ovakva mirovina, valja zadovoljiti dva seta uvjeta koje je objavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Prvi se odnosi na samog umrlog osiguranika, a drugi na članove obitelji koji žele koristiti obiteljsku mirovinu.

Oglas

Članovi obitelji umrlog osiguranika  imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je osiguranik nakon kojeg ostvaruju pravo na mirovinu:

 • navršio najmanje 5 godina staža osiguranja (radnog staža) ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radnog i posebnog staža, npr. u domobranima)
 • ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu
 • bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine
 • bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika.

Oglas

Udovci, izvanbračni drugovi, formalni i neformalni životni partneri imaju pravo na obiteljsku mirovinu:

 • ako su do smrti bračnog druga nakon kojeg im pravo pripada navršili 50 godina života
 • ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga
 • ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a oni obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.
 • ako  do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života
 • ako su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života, zadržavaju pravo trajno, a ako pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života
 • udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti.
 • Izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala je najmanje tri godine. Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.
 • Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.
 • Članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Uz nabrojane korisnike, obiteljsku mirovinu pod strogo propisanim uvjetima mogu koristiti i djeca sa statusom osobe s invaliditetom, pastorčad koju je osiguranik uzdržavao, unučad, djeca bez roditelja-braća, sestre i druga djeca koju je osiguranik uzdržavao, dijete nad kojim je osiguranik ostvarivao partnersku skrb te dijete preminulog životnog partnera kojeg je osiguranik uzdržavao.

.

Život počinje s 50!

Mi smo medij zajednice. Razbijamo predrasude o starenju i starosti – živimo. Pratimo teme zdravlja, zdravstvene, obiteljske i mirovinske politike, politike, kulture, zabave, znanosti i životnog stila. Želimo vas ohrabriti, povezati i inspirirati kako biste zdravije i aktivnije uživali u životu. Poštujemo različitosti, promoviramo toleranciju i potičemo argumentiranu raspravu. Naš moto je: Živite brzo, umrite stari. Jako stari.

Oglas