Prati nas

Vijesti

Pravila igre

Tko nasljeđuje novac iz II. mirovinskog stupa i kada

Novac iz II. mirovinskog stupa mogu naslijediti, ne samo fizičke, već i pravne osobe. A nasljednici mogu biti i strani državljani.

Objavljeno

|

Koliko je povećanje penzija?
foto: Claudio Divizia /Scopio

Hrvatski građani još uvijek nisu osvijestili da je novac koji uplaćuju u II. mirovinski stup njihova imovina koja se, pod određenim uvjetima, može nasljeđivati baš kao i sredstva položena na račun u banci. Naime, nasljeđivanje sredstava obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje propisano je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovim.

Između ostalog, u njemu stoji: Ako član mirovinskog fonda umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu umrlog člana mirovinskog fonda predmet su nasljeđivanja prema zakonu koji uređuje pravo nasljeđivanja.

Oglas

Pri tome treba razlikovati člana mirovinskog fonda i korisnika mirovine. Zakon člana mirovinskog fonda definira kao “osiguranika koji je prijavljen u mirovinskom fondu”, dok je korisnik “osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu”.

Tko mogu biti nasljednici?

Kada je riječ o isplati ovih sredstava, nasljednici mogu biti fizičke i pravne osobe, udruge ili jedinice područne (regionalne) uprave i samouprave (npr. grad, općina).

U kojim slučajevima su nasljednici pravne osobe?

To se najčešće događa kada član obveznog mirovinskog fonda umre, a članovi obitelji se odriču nasljedstva, jer su obveze umrlog veće od njegove imovine.

Koje fizičke osobe mogu biti nasljednici?

To mogu biti punodobne i malodobne osobe. Ako je nasljednik malodobna osoba, Zahtjev za isplatu nasljedstva se popunjava podacima nasljednika, a potpisuje ga zakonski zastupnik/skrbnik. Nasljednici mogu biti i strani državljani ili osobe koje nemaju prebivalište/boravište niti račun za isplatu nasljedstva u Republici Hrvatskoj.

Ako iz Rješenja o nasljeđivanju nije vidljivo tko je zakonski zastupnik/skrbnik malodobne osobe, potrebno je priložiti dokument iz kojega je to vidljivo. Pravilo je da se maloljetnim osobama isplaćuje nasljedstvo na račun koji je otvoren na njihovo ime, uz potvrdu poslovne banke iz koje je vidljivo da je račun naveden u Zahtjevu za isplatu nasljedstva identičan računu navedenom na potvrdi iz poslovne banke.

Na čije račune se može isplatiti nasljedstvo?

Nasljedstvo se može isplatiti na račun nasljednika ili na račun odvjetničkog ureda koji je nasljednik opunomoćio za zastupanje i primitak isplate nasljedstva.

Ako je odvjetnički ured opunomoćen samo za zastupanje, isplata nasljedstva obavlja se na račun nasljednika. Iznimno, nasljedstvo se može isplatiti na račun skrbnika za posebne namjene uz dostavu Rješenja Centra za socijalnu skrb (situacija kada nasljednik nema poslovnu sposobnost).

Mogu li se ovršiti sredstva II. mirovinskog stupa?

Mogu u trenutku kada postanu predmet nasljeđivanja. Ta sredstva nisu izuzeta od ovrhe te se ne mogu isplaćivati na zaštićeni račun. 

.

Život počinje s 50!

Mi smo medij zajednice. Razbijamo predrasude o starenju i starosti – živimo. Pratimo teme zdravlja, zdravstvene, obiteljske i mirovinske politike, politike, kulture, zabave, znanosti i životnog stila. Želimo vas ohrabriti, povezati i inspirirati kako biste zdravije i aktivnije uživali u životu. Poštujemo različitosti, promoviramo toleranciju i potičemo argumentiranu raspravu. Naš moto je: Živite brzo, umrite stari. Jako stari.

Oglas