Prati nas

Zdravlje

Važna tema

Seks je dio aktivnog i zdravog starenja, sprječava bolesti i ozljede

Između ostalog, pokazalo se da seksualna aktivnost može svojim protuupalnim djelovanjem, a kroz fizičku aktivnost, spječava pojavu staračke krhkosti.

Objavljeno

|

foto: Renate Vanaga/Unsplash

U kakvoj su vezi seksualnost te zdravo i aktivno starenje? Prema nekim znanstvenim izvorima, ta je veza jaka pa čak i ključna za uspješno starenje. Jer, starijim osobama koje imaju uredan spolni život, pripisuje se biološka dob koja je za čak sedam godina niža od njihove kronološke dobi. Doduše, mogla bi se i ova povezanost promatrati s druge strane; na način da osobe s nižom biološkom dobi imaju zdraviji seksualni život.

Oko definicije uspješnog starenja ne postoji konsenzus, no smješta ga se unutar granica nepostojanja bolesti, dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja, uključenosti u društvena događanja i osjećaja zadovoljstva životom. Iz toga proizlazi da su seksualni aspekti starenja poprilično zanemareni te da se starijim osobama prešutno oduzima pravo na spolnost.

Što je seksualnost?

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)definira seksualnost kao “središnji aspekt  bivanja čovjekom tijekom cijelog života”. Seksualnost, definira SZO, obuhvaća spol, rodne identitete i uloge, seksualnu orijentaciju, erotičnost, zadovoljstvo, intimnost i reprodukciju. Nadalje, elaborira da se seksualnost doživljava u mislima, fantazijama, željama, uvjerenjima, stavovima, vrijednostima, ponašanjima, praksama, ulogama i odnosima. Na seksualnost utječe interakcija bioloških, psiholoških, društvenih, ekonomskih, političkih, kulturnih, etičkih, pravnih, povijesnih, vjerskih i duhovnih čimbenika, tvrdi krovna zdravstvena organizacija pa nastavlja: “Čimbenici vezani uz seksualnost važna su dimenzija zadovoljstva životom u odrasloj dobi, a zadovoljstvo životom ključni je pokazatelj uspješnog starenja.”

Telomere i testosteron

Znanstvenici su pak utvrdili nekoliko bioloških mehanizama koji potencijalno objašnjavaju odnos između seksualne aktivnosti i starenja. De Baca i suradnici su tako u svojem istraživanju utvrdili pozitivnu povezanost između spolnog odnosa i duljine telomera. Riječ je o staničnim strukturama koje štite stanični genetski materijal od propadanja, što može imati pozitivan učinak na seksualnost. Prevedno, što su teleomere duže, to je osoba seksualno aktivnija i zdravija.

Drugi mehanizam pak ovisi o razinama izlučenog testosterona, muškog spolnog hormona. Njegove niske razine povezane su s niskom spolnom željom, ali i kardiovaskularnim bolestima. Sve je više dokumentiranih dokaza da je učestalija seksualna aktivnost povezana sa smanjenjem kardiovaskularnih događaja u kasnijoj životnoj dobi, smanjenim rizikom od smrtonosnih koronarnih bolesti, raka prostate i dojke te boljom kvalitetom života.

Seks je kao fiskultura, samo što je puno zabavniji

Vjerodostojno su utvrđeni mehanizmi prema kojima seksualna aktivnost može biti korisna za zdravlje i dobrobit. Prvo, seksualna aktivnost može se smatrati oblikom tjelesne aktivnosti i prema tome oni koji se redovito bave seksualnom aktivnošću vjerojatno će od toga imati i dobrobiti za mentalno te tjelesno zdravlje. Baš kao da su se bavili fiskulturom ogovarajućeg intenziteta.

Uz to, tijekom seksualne aktivnosti ili u vrijeme kada je spolni odnos na vrhuncu, dolazi do otpuštanja endorfina, endogenih opioidnih peptida koji djeluju kao neurotransmiteri, što stvara osjećaj sreće ili blaženosti. Pokazalo se da su razine cirkulirajućeg endorfina povezane s većom aktivnošću prirodnih “stanica ubojica”, a to se može povezati s nižim rizikom od raka i virusa. Također je otkriveno da sprječavaju infekcije pluća i igraju važnu ulogu u poboljšanju stanja kod raka pluća i mnogih drugih zdravstvenih stanja.

Gimnastika u krevetu sprječava staračku krhkost

U jednadžbu, upozoravaju znanstvenici, valja uvesti i sindrom staračke krhkosti. Njega se pak definira kao klinički sindrom kod starijih odraslih osoba koji nosi povećani rizik za loše zdravstvene ishode, uključujući padove, invalidnost proizašlu iz ozlijede, hospitalizaciju i smrtnost. Ukratko, krhkost je najvažniji pokazatelj tjelesnog zdravlja u starijih osoba.

Posljednja dva desetljeća učinjen je veliki iskorak u istraživanju staračke krhkosti. Prema rezultatima meta-analize u koju su uključene 32 presječne studije, prevalencija krhkosti iznosila je 13,9 posto, dok je učestalost predkrhkosti bila 49,4 posto. Iako ne postoji studija koja bi pokazala kako na krhkost utječe spolna aktivnost, može se smatrati da na faktore odgovorne za pojavu krhkosti spolna aktivnost može pozitivno utjecati i da kontinuirana seksualna aktivnost u kasnijem životu može ublažiti pojavu simptoma slabosti i krhkosti.

Seksom protiv upala i fizičkog propadanja

Između ostalog, pokazalo se da seksualna aktivnost može svojim protuupalnim djelovanjem, a kroz fizičku aktivnost, spječava pojavu staračke krhkosti. Drugo je istraživanje koje uključivalo 4.554 starije osobe, utvrdilo negativnu korelacija između učestalosti spolne aktivnosti i upalnih markera.

Znanstvenici su oblikovali i hipotezu po kojoj upravo razvoj krhkosti počiva na smanjenom izlučivanju muških i ženskih spolnih hormona; testosterona i estrogena. Upravo se testosteron izlučuje za vrijeme spolnog čina i kod muškaraca i žena. Pokazalo se da su niske razine testosterona povezane sa staračkom krhkošću. Zabilježena je pozitivna povezanost testosterona s tjelesnom izvedbom, a niže razine slobodnog testosterona povezane su s ograničenjem pokretljivosti. Pri tome muškarci s višom osnovnom razinom ukupnog testosterona manje gube mišićnu i koštanu masu.

Slične studije pokazale su povezanost niske razine testosterona s razvojem sarkopenije u starijih žena. Sarkopenija je sindrom koji označava gubitak mišićne mase uz gubitak snage i funkcije. Posljedično, dolazi do otežanoga svakodnevnog funkcioniranja, lošije kvalitete života, a može dovesti i do smrtnog ishoda.

Više razine testosterona u onih s redovitom seksualnom aktivnošću u odnosu na one bez seksualne aktivnosti mogu poništiti gore navedene negativne učinke i smanjiti gubitak mišića i razvoj krhkosti.

Kakvo je stanje u Hrvatskoj?

Za Hrvatsku ne postoje podaci o seksualnoj aktivnosti starijih osoba jer do sada još nije provedeno niti jedno kvantitativno istraživanje ove teme. Tako da ne možemo sa sigurnošću reći koliko su starije osobe seksualno aktivne. Međutim, na temelju kvalitativnog istraživanja (nažalost, neobjavljenog) koje je provela Aleksandra Funes te međunarodnog istraživanja Healthy sexual aging možemo reći da su neke starije osobe sigurno seksualno aktivne i u starijoj dobi. Međunarodna istraživanja pak pokazuju da je značajan dio starijih osoba i dalje u nekoj mjeri seksualno aktivan. Kod osoba iznad 50 godina oko 90 posto muškaraca i 85 posto žena su seksualno aktivni, iznad 70 godine je seksualno aktivno oko 60 posto muškaraca i 30 posto žena, a iznad 80 godina oko 30 posto muškaraca i 15 posto žena. Više pročitajte na ovoj poveznici.

Ovaj prilog nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u okviru projekta “S godinama bolji – Aktivno i zdravo starenje”
.

Život počinje s 50!

Mi smo medij zajednice. Razbijamo predrasude o starenju i starosti – živimo. Pratimo teme zdravlja, zdravstvene, obiteljske i mirovinske politike, politike, kulture, zabave, znanosti i životnog stila. Želimo vas ohrabriti, povezati i inspirirati kako biste zdravije i aktivnije uživali u životu. Poštujemo različitosti, promoviramo toleranciju i potičemo argumentiranu raspravu. Naš moto je: Živite brzo, umrite stari. Jako stari.