Prati nas

Mozaik

Stroga pravila

Kada udovice i udovci imaju pravo na obiteljsku mirovinu?

Pravo na obiteljsku mirovinu udovica, odnosno udovac mlađi od 50 godina, gubi sklapanjem braka, odnosno izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva/neformalnog životnog partnerstva, osim ako to pravo nije ostvareno zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. 

Objavljeno

|

Gospođa Ranka piše o svojoj teškoj tugovnici nakon gubitka supruga, kojeg je opisala kao sretan brak od 36 godina, no nakon njegove iznenadne smrti, nije se nikada potpuno oporavila. Iako su istraživanja sugerirala da se mnoge udovice i udovci oporave nakon šest mjeseci, ona i dalje osjeća tugu i nedostatak nade. S druge strane, gospođa Mirka pronašla je utjehu u novom partneru i otvorenom razgovoru o svom prethodnom braku, dok gospođa Zdenka, udovica već 15 godina, iznosi kako uživa u svojoj samostalnosti, vidi je kao pozitivnu promjenu i ističe slobodu i privatnost kao važne aspekte svog života.
ilustracija: S. Bura/mj

Udovice i udovci, ali i izvanbračni drugovi, životni partneri i neformalni životni partneri, uz ispunjenje uvjeta, imaju pravo na obiteljsku mirovinu. Pri tomu je zakon propisao uvjete za njih, ali i za preminulog osiguranika. Dakle, nabrojani članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu, ako je umrli osiguranik nakon kojeg ostvaruju to pravo:

 • navršio najmanje 5 godina staža osiguranja (radnog staža) ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radnog i posebnog staža, npr. u domobranima)
 • ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu
 • bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine
 • bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika.

Udovica ili udovac, izvanbračni drug, životni partner, neformalni životni partner imaju pravo na obiteljsku mirovinu:

 • ako su do smrti bračnog druga nakon kojeg im pravo pripada navršili 50 godina života
 • ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga
 • ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a oni obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.
 • ako  do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života
 • ako su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života, zadržavaju pravo trajno, a ako pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života
 • udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti.
 • Izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala je najmanje tri godine. Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.
 • Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.
 • Članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Kada udovice i udovci gube pravo na obiteljsku mirovinu?

Pravo na obiteljsku mirovinu udovica, odnosno udovac mlađi od 50 godina, gubi sklapanjem braka, odnosno izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva/neformalnog životnog partnerstva, osim ako to pravo nije ostvareno zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. Stupanjem u brak pravo ne gube ni djeca koja se nalaze na redovitom školovanju te djeca sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti.

Član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka roka od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta, član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.

Iznimno, u slučaju smrti korisnika mirovine pravo na obiteljsku mirovinu može se steći najranije od prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro.

Podsjetimo, od 2023. godine umirovljenici imaju pravo zadržati svoju mirovinu i primati dio mirovine pokojnog partnera ili partnerice, ako im je to povoljnije. Više o tom modelu potražite na ovoj poveznici.

.

Život počinje s 50!

Mi smo medij zajednice. Razbijamo predrasude o starenju i starosti – živimo. Pratimo teme zdravlja, zdravstvene, obiteljske i mirovinske politike, politike, kulture, zabave, znanosti i životnog stila. Želimo vas ohrabriti, povezati i inspirirati kako biste zdravije i aktivnije uživali u životu. Poštujemo različitosti, promoviramo toleranciju i potičemo argumentiranu raspravu. Naš moto je: Živite brzo, umrite stari. Jako stari.